ראיונות

ראיון עם אורה סיגלר

קטעים מתוך ראיון עם אורה סיגלר בעקבות הוצאת ספר זיכרון לבתה רונה שמאמה.
מראיינת כלתה יעל סיגלר עבור עבודה סמינריונית במסגרת לימודי ביבליותרפיה.

ראיון עם נירה אפרתי

קטעים מתוך ראיון עם נירה אפרתי בעקבות הוצאת ספר זיכרון לבנה אהוד אפרתי
מראיינת: יעל סיגלר עבור עבודה סמינריונית במסגרת לימודי ביבליותרפיה.